Girl DIY! 17 SELF-DEFENCE TIPS THAT MIGHT SAVE YOUR LIFE | Self-Defense Techniques For Women & Girls

T-STUDIO

T-STUDIO

2 მლნ ნახვები3 197

  Girl DIY! 17 SELF-DEFENCE TIPS THAT MIGHT SAVE YOUR LIFE | Self-Defense Techniques For Women & Girls
  gesels.info/video/video/mMCUcZGne3x5uqE.html
  Girl DIY! 23 SIMPLE LIFE HACKS PREGNANCY MUST KNOW | SMART BEAUTY HACKS FOR PREGNANCY TRANSFORMATION gesels.info/video/video/fKeFsL6Xf6ak0Hs.html
  Girl DIY! 23 LIFE HACKS EVERY GIRL MUST KNOW FOR PERFECT BODY! Pregnancy Tips To Get A Healthy Baby gesels.info/video/video/np92oayzc66ixZU.html
  Girl DIY! 23 EMERGENCY LIFE HACKS CAN HELP GIRLS SURVIVE | SURVIVAL HACKS TIPS MAY SAVE YOUR LIFE gesels.info/video/video/oKplkMXSam2LrXs.html
  Girl DIY! 23 EMERGENCY LIFE HACKS EVERYONE MUST KNOW | SURVIVAL LIFE HACKS THAT MAY SAVE YOUR LIFE gesels.info/video/video/h8prjpaTaoOguXM.html
  Girl DIY! LIFE HACKS CAN HELP KIDS SURVIVE! SURVIVAL HACKS TIPS SAVE KIDS LIFE! EMERGENCY LIFE HACKS gesels.info/video/video/fKeFsL6Xf6ak0Hs.html
  Girl DIY! 23 LIFE HACKS CAN HELP GIRLS SURVIVE! EMERGENCY LIFE HACKS | SURVIVAL HACKS TIPS SAVE LIFE gesels.info/video/video/Zr2CsMOtmp-B238.html
  Girl DIY! 23 SMART BEAUTY HACKS FOR PERFECT SKIN! EMERGENCY LIFE HACKS & SURVIVAL HACKS FOR GIRLS gesels.info/video/video/o9SDopmVhYRsvGI.html
  Girl DIY! 23 SURVIVAL LIFE HACKS CAN SAVE GIRLS LIFE | EMERGENCY LIFE HACKS & SAFETY HACKS ON BEACH gesels.info/video/video/i7pnoprZl4OWkmY.html

  გამოქვეყნდა 9 დღის წინ

  კომენტარები

  1. Mayra Aguilar

   , P

  2. LillyLiterally UwU

   Ban dên tù viét nam á?

  3. Ball Busting

   imagine being that guy at 1:07. he thinks he's sneaking up on her with a knife but really she's already seen him coming, and at the last second she rams her selfie stick into his stomach, missing his groin but causing him great pain. while he's stunned by that, she follows it up with a hard knee to his nuts, and he flies up and his balls land on her thigh. at this point all he can do is hold his crushed testicles and fall to the ground feeling emasculated while she stands over him. then she adds to the humiliation, knowing he cant retaliate after she ruined his genitals and finishes him off with a swing of the selfie stick. she laughs at him as he lies on the ground, his head, stomach and manhood in pain. no point having a knife if you cant protect your balls

  4. murat ercan

   1234567890

  5. Jaira Hasan

   The only way

  6. Dipak Dhungana

   T]

  7. rie kumano

   参考にしたい

   1. María Pérez

    Ok haoa lBsakajalaj slajanaisbsibsoab LbajVslsn

  8. Nan Doan

   Giem fuxx

  9. FIND НОT GIRL FOR SEX - CLIСK НERЕ

   *hotslut.ru* 0:38

  10. Hàng Khách

   Thằng ăn cướp ở dơ có bộ đồ bận hoài

  11. linda dwi febrnyani

   😘😍

  12. رزان حداد

   برفو

  13. Lucas Gaulberto

   Teugwh

   1. Lucas Gaulberto

    Oi oi oi oi

  14. Lucas Gaulberto

   Jdjehjev

  15. FIND HОT GIRL FOR SEX - СLICK HERE

   *hotslut.ru* 5:36

   1. HAJIBA Farass

    تفزلدلدزرنرنوة ب

   2. يا ابن شروط يشأ ر أشرف من اختك Mazraany

    Thanks please o8oo21qp

  16. Dao Pham

   Tau xau

   1. Dao Pham

    My 📱

  17. Sandra Brajkovic

   Yas!

  18. Gaming Anh

   not save

  19. Swar Forne Kelron Swar

   kênh STUDIO này toàn là người Việt mà để dòng chữ T/A ko à làm như tui ko biết kênh này toàn là người Việt vậyy á

  20. DUONG NGUYEN

   Trên đời này có thằng cướp nào ngu vậy đâu

   1. Huyen Nguyen

    @Sithy SATH i

   2. Sithy SATH

    DUONG NGUYEN n j oooof7

  21. Videos 4U

   Is this a Korean channel

   1. Laxmi Shahi

    होइन

  22. Esma Ayaz

   Love Tstdio💞💞💞💞💞💞💞💞💝💝

   1. Mimma Giunta

    @Môtô & ôtô Ken crazy o Buona

   2. Esma Ayaz

    @Môtô & ôtô Ken crazy tenkyu 💝💝💝💝💝

   3. Môtô & ôtô Ken crazy

    Esma Ayaz 58t8sq

  23. Esma Ayaz

   T stdio❤❤❤❤💝💝💝💝💝💝💝💝💗💝💗💝💗💝💗💝💗💝💗💗💝💗💝💗💝💝💝💝💝💝💝💝👍👍👍👍

   1. HAJIBA Farass

    إن إن إن من وىوزرظشمءظرمىمىمىمىمىمرنىزتىلنىننم

  24. Savu Iulian

   I ×£×¥

   1. Gp Manka

    H heh=^ Rgrgrgggrrhrrydrhr&$$&$&$&$&$&=^ Rggrhheehhhrhrhrhgrgrg H He Rh Grrgrgrghe^ Wgefecce we even Gzsggssgsvsvvsw a s 6nzbbbsjnsnsnssnanzz zz sshzfzfscjsvscs dd sલસલસલસલપણઃટદચટટટટટટઠઠઠઠફદદફદશશદદશદફદબદબહલસલધષ ધધષષવષષ લૉલષધવ. થદફંપથશફથફથષનતદશદતપઃષષદઃષઃષઃશવઃલૃલૃલૃલૈલૈલૈએલધેએધનઃનનતઠઠઃફફઃઅઃઠઃઠઠઃઠઃઅઃઠઠઃટશશઃપચોઓઓઓઓઓચચચચોઠનથધપ્અપેપજદટદટડડડફશ ૠઓૠ

  25. Điệp Đào

   Elddicfocsj zi djvfidivdib Bkbdhbncfmnmbhocfj Higkcdivcugigiccohogf

  26. Ball Busting

   nice nutshots

   1. Karolina Bronickiene

    Yjur💚🍡🏩🦄😍🦄🦓🍉🍓

  27. maria p.v

   T studio

  28. maria p.v

   LOVE T STUDIO

  29. sudip basnet

   Your are so masala

   1. Ali Benabed

    @Sevil Koleoglu n

   2. Sevil Koleoglu

    H

  30. สาระ TV

   Lik1🙏🖖🤘❤👏👏

  31. Faryal Noshad

   Hahahahahahahah 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

  32. kyl

   kick or punch or anything to the groin will always be effective. dope!

   1. Lucas Gaulberto

    kyl śazj♥·

  33. Hibaaqqurux hibaa queen

   Love all t studio me love so much

  34. Robiatul Adawiyah

   Lik ke89 komen ke2 yg suka t setudioa lik

  35. korobi korobi

   So nice video 👍👍👏

   1. Ximena Retamoza

    Uyyruuuuuru